Bloggposter med taggen "Sociala Medier"

Ditt varumärke ska behandlas som ömtåligt gods i sociala medier

Många är de företag, frivilligorganisationer, myndigheter och städer mfl. som lägger stor energi, möda och resurser på sitt varumärkesarbete. Man har förstått att det är oerhört viktigt att konsumenten/kunden uppfattar varumärket, o...

Onesys vidareutvecklar ”web 2.0” med ansiktsigenkänning på webben

<Bild 1>Ända sedan Tim O’Reilly myntade begreppet "web 2.0" för snart fem år sedan har Internet och webben utvecklats nära hans profetia. Facebook, MySpace, Wikipedia och andra sociala nätverksplatser har fått stort genomslag där använd...

Onesys föreläser hos Marknadsföreningen i Örebro den 15 maj

<Bild 1>En vinnare i Guldvivan väljs ut (den mest intressanta gissar vi.. ) för att berätta om sitt bidrag och sin verksamhet. Den 15 maj föreläser Onesys därför på Marknadsföreningens träff Marknadsmål, som arrangeras fyra gånger ...

WISE Naturkosmetik anlitar Onesys för kampanj i Sociala Medier

<Bild 1>Vi får det superspännande uppdraget att marknadsföra WISE ekologiska kosmetikprodukter i sociala medier.Uppdraget omfattar konceptmarknadsföring på kampanjwebb, sökmotormarknadsföring, PR-arbete i bloggar och marknadsföring på nätver...

Ny kund! Inkubera stärker sin närvaro på webben och i sociala medier med hjälp av Onesys

<Bild 1>Inkubera är Örebro läns företagsinkubator sen 2006. Det betyder att man fungerar som en kittel för affärsidéer, entreprenörer och företagare i Örebroregionen. Bolaget drivs av inspirerande Erik Eskils som är en stjärna p&ari...

Daniel Hagenfeldt intervjuad kring Sociala Medier i Johan Nilssons masteruppsats

Johan Nilsson, tidigare student vid Handelshögskolan Örebro Universitet, avslutade i år sin masterutbildning inom företagsekonomi med ett uppsatsarbete inom nya medier; "Varumärkesuppbyggnad inom Sociala Medier". Uppsatsen behandlar forskningsfrontens syn på Sociala Mediers funktionalitet och potent...

Onesys hjälper Studiefrämjandet med sociala medier

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund som erbjuder studiecirklar, utbildningar, föreläsningar och kulturevenemang. I takt med att sociala medier växer har Studiefrämjandet valt att satsa mer på digitala platser och forum för att finnas tillgänglig för dess målgrupp och medlemmar....

Onesys föreläste om det personliga varumärket i sociala medier

I takt med att sociala medier får en mer betydelsefull roll i arbetet med det personliga varumärket arrangerade IT-gymnasiet i Örebro en temadag för eleverna om sociala medier. ITG ville tydliggöra vikten och effekten med sociala medier och bjöd in olika föreläsare för att informera och inspirera fr...

Sociala medier skapar kontrollbehov hos marknadsavdelningen

När dialogen flödar fritt i sociala medier blir det svårare och svårare för varumärkesägaren att bevaka och följa dialogen kring varumärket. Man vill veta vad som händer där ute och helst vill man veta det snabbt så att dialogen inte går överstyr. Självklart finns det verktyg för detta och vi tipsa...

Onesys etablerar sig bredvid Lindahl och Ernst & Young som partner till Inkubera

Sedan 1 juni är Onesys officiell partner till Inkubera och skall bistå de olika inkubatorbolagen som ryms inom verksamheten med rådgivning och tjänster. Vi ser fram emot att få hjälpa regionens ”startups” att bli framgångsrika på webben och i sociala medier!

Onesys levererar föreläsningsserie till LINeducation

Onesys kommer under hösten 2011 leverera föreläsningar vid LINeducations nätverksträffar runt om i landet. Konceptet heter ”Lärande i mordern tid!” och vänder sig till lärare och skolledare som är nyfikna på hur sociala medier, digital kommunikation och lärande. Onesys ska föreläsa om vikten av det...