Bloggposter med taggen "Nyanställd"

Daniel Hagenfeldt intervjuad kring Sociala Medier i Johan Nilssons masteruppsats

Johan Nilsson, tidigare student vid Handelshögskolan Örebro Universitet, avslutade i år sin masterutbildning inom företagsekonomi med ett uppsatsarbete inom nya medier; "Varumärkesuppbyggnad inom Sociala Medier". Uppsatsen behandlar forskningsfrontens syn på Sociala Mediers funktionalitet och potent...