Bloggposter med taggen "Johan Nilsson"

Daniel Hagenfeldt intervjuad kring Sociala Medier i Johan Nilssons masteruppsats

Johan Nilsson, tidigare student vid Handelshögskolan Örebro Universitet, avslutade i år sin masterutbildning inom företagsekonomi med ett uppsatsarbete inom nya medier; "Varumärkesuppbyggnad inom Sociala Medier". Uppsatsen behandlar forskningsfrontens syn på Sociala Mediers funktionalitet och potent...

Onesys föreläser på promotionbåten 2010

I årets upplaga av Promotionbåten föreläser Onesys om sociala medier från ett nytt perspektiv. Johan Nilsson och Daniel Hagenfeldt ska diskutera sociala medier från ett externt- och internt perspektiv. Tidigare har flertalet argument fokuserat på det stora användarantalet som finns i sociala nätve...

Hur ser ditt företags "sociala mix" ut?

Sociala medier har hamnat i fokus och förekommer dagligen i media. Det finns en mängd olika tjänster som oftast är gratis och erbjuder socialt nätverkande med miljoner användare. De största och vanligaste sociala nätverken är Facebook och Twitter som tillsammans har över 600 miljoner användare. De...