Bloggposter med taggen "Flexitext.net"

Örebro Läns Landsting och Post- och telestyrelsen etablerar tjänsten Flexitext.net. Onesys bygger mobilwebb och vanlig webb!

Flexitext.net är en internetbaserad tjänst som skall möjliggöra kommunikation över text, så kallad texttelefoni, över många olika plattformar. Tidigare har det bara varit möjligt att ringa texttelefonsamtal mellan analoga texttelefoner, vilket varit en begränsning för tekniken. Det har därför av mål...