Onesys lanserar idag webbTV-kanalen ”IntranätTV”

För att öka dialogen och intressera kring sociala intranät har våra intranätkonsulter Mats Liljerehn och Jan Elvegård tagit plats i TV-soffan där Johan ställer relevanta frågor och resonerar kring det typiska intranätprojektet.

De ämnen som vi berör i avsnitten är:

- Vad är ett "socialt intranät"
- Lyckade fall av sociala intranät
- Användarutbildning
- Viktiga moment i en förstudie
- Implementering och införande
- Förvaltning av ett socialt intranät
- ROI av intranätinvesteringen
- Sociala intranät i privata kontra offentliga miljöer
- Mobilitet, vad är viktigt att tänka på

Avsnitten spelades in under november 2011 och producerades av Daniel Hagenfeldt från Onesys och Axel Zaar från Tacoma. Nio avsnitt spelades in och ytterligare avsnitt planeras.

Besök webbplatsen på www.intranättv.se